Al gener... fred i refranys...https://www.socpetit.cat/dites-del-mes-de-gener/

L' any nou ja ha començat. Ara tenim per davant qui sap quantes emocions i experiències desconegudes per viure i compartir. Veurem per on tirarà aquest temps incert. De moment, mirant els refranys tradicionals, és com si veiéssim d' antuvi el que ha de passar. És el mèrit del refranys, basats en l' observació de molts anys. Aquí en posem una mostra, per llegir i comentar.

 • Al gener, tanca la porta i encén el braser.

 • A mig gener lloga jornaler.

 • El gener és la clau de l’any.

 • El gener és un bon cavaller.

 • Mes de gener, mes malfeiner.

 • Pel gener, el millor ofici és pastisser.

 • Refranys i geners són verdaders.

 • Qui menja pa i crema llenya, l’hivern empenya.

 • Pel desembre i pel gener, no siguis matiner.

 • A mig gener, cada gallina al joquer.

 • Mata el porc pel gener, si vols que es conservi bé.

 • Pollastre de gener, cada ploma val un diner.

 • Segons sia el gener menjaràs el pa de l’any que ve.

 • Col de gener, bona com el corder.

 • Flor de Gener, no omple el graner.

 • A l’hivern, el millor amic és un bon abric

 • El foc, a l’hivern, és mig aliment.

 • Pel gener, bodes de gats i marramaus pels terrats.

 • Pel gener els gats al joquiner.

 • Pel gener els gats cerquen muller.

 • Pel gener i pel febrer marramaus fins al celler.

 • Quan el gat miola, el gener s’acosta.

 • Lluna de gener l’amor prevé.

 • De llunes, la del gener i la de l’agost també.

 • Dels amors sempre el primer, i de llunes, la del gener.

 • La lluna de gener fa sortir la formiga del formiguer.

 • La lluna de gener i el sol d’agost són els millors de tots.

 • La lluna de gener la reina del cel és.

 • Lluna nova de gener molta pluja duu al darrer.

 • Les nits de gener les més clares i les més fredes de l’any solen ser.

 • Pel gener mana la lluna i pel juliol mana el sol.

 • Glaçades de gener la terra estoven bé.

 • Aigua al gener, tot l’any va bé.

 • Aigua de gener, cada gota val un diner.

 • Aigua de gener omple bótes i graner, i la pica d’oli també.

 • Aigua de gener, prenya l’oliver.

 • De l’aigua de gener, ni una gota se’n fa malbé.

 • Gener mullat, bo per a la terra i mal per al ramat.

 • Glaçades de gener la terra estoven bé.

 • La neu al gener, s’hi asseu com un cavaller.

 • Mes de gener, mes de geler.

 • Neu al gener, tot l’any va bé.

 • No és bon gener si no es gela l’aigua en el calder.

 • Pel gener es gelen les bledes al calder.

 • La pluja de gener omple la bóta i el graner.

 • Pluja pel gener, blat a la sitja i vi al celler.

 • Si glaça molt pel gener, vinga jeure i no fer res.

 • Si no plou pel gener, mal va el graner.

 • Vols conèixer el gener? Mira l’ametller.

Cap d’any (1 de gener)

 • Per any nou, un pas de bou.

 • Any nou, vida nova.

Sant Antoni (17 de gener)

 • Sant Antoni del porquet a les velles fa carassa i a les joves fa l’ullet.

 • Sant Antoni del porquet del gener n’és el disset.

 • Per Sant Antoni, un fred com un dimoni.

Sant Sebastià (20 de gener)

 • Per Sant Sebastià, l’oreneta ve i el tord se’n va.

 • Per Sant Sebastià, un pas de marrà.

 • Per Sant Sebastià, una hora s’allarga ja.

Sant Vicenç (22 de gener)

 • Sant Vicenç, treu la boira i porta el vent.

 • Per Sant Vicenç, cauen els glaços i entren els vents.

 • Per Sant Vicenç, marxen les boires i vénen els vents.


Notícies destacades
Próximamente habrá aquí nuevas entradas
Sigue en contacto...