La llacuna del Clot de la Unilla d' Almenar torna a ser notícia després de les darreres pluges.


Foto: Segre.com

https://www.segre.com/noticies/comarques/2020/02/16/la_llacuna_la_unilla_almenar_reapareix_amb_les_intenses_pluges_dels_ultims_mesos_99215_1091.html

http://www.almenar.cat/municipi/turisme/clot-de-la-unilla

"Lo Clot de la Unilla", entre Almenar i Alguaire, torna a ser notícia després de dos anys de sequera. En anys secs gairebé no arriba a inundar-se, mentre que en anys plujosos com ha estat aquest any, l'espai pot abastar més de 30 hectàrees de superfície de llacuna. Actualment hi ha dos sectors que presenten habitualment làmina d'aigua: una bassa al sector NE i un sector allargassat central. És un espai de gran interès per diversos motius, en primer lloc pel seu origen endorreic i els seus interessants hàbitats. Quan l'espai s'inunda destaca la presència d'una gran extensió recoberta per tres espècies d'algues caròfites, entre elles Chara connivens, molt rara. També s'hi ha localitzat Lythrum tribracteum, una litràcia característica de llacunes alcalines sobre sòls calcaris eutròfics, lleugerament salins, amb poques localitats als Països Catalans, i Ranunculus sardou ssp.trilobus, ranunculàcia característica de sòls salins més o menys humits, molt rara a les comarques interiors. En els marges de la rasa i vora les zones que conserven aigua habitualment hi ha un canyissar. També hi ha nombrosos tamarius, sobretot al sector N i NE. Pel que fa a la fauna, tota la zona on es localitza aquest espai és important a nivell ornitològic. Hi ha referències de nidificació d'arpella (Circus aeruginosus), cames llargues (Himantopus himantopus), fotges (Fulica atra), cabusset (Tachybaptus ruficollis), ànec collverd (Anas platyrhynchos), sisó (Tetrax tetrax), torlit (Burhinus oedicnemus),etc. A més, és una àrea d'hivernada i descans durant els passos migradors d'anàtides, limícoles i altres ocells. Forma també un paisatge únic a Catalunya, que val la pena visitar i admirar en silenci.

Notícies destacades
Próximamente habrá aquí nuevas entradas
Sigue en contacto...